Закључак Штаба за ванредне ситуације

Почетак » Закључак Штаба за ванредне ситуације » Актуелно » Закључак Штаба за ванредне ситуације

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ број 87/18) и члана 17. став 1 и 2. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник Републике Србије“ број 27/20), Штаб за ванредне ситуације града Ваљева на телефонској, 56. седници одржаној 14.11.2020. године, у циљу спречавања ширења вируса COVID-19, доноси следећи

З А К Љ У Ч А К

  1. ПУ „Милица Ножица“ Ваљево треба да настави рад у објекту „Звончић“ са групама деце и запосленим лицима који нису болесни или у изолацији уз доследно спровођење свих противепидемијских мера за сузбијање заразне болести COVID-19 које је наложио Кризни штаб, ресорна министарства и Завод за јавно здравље Ваљево.

 

  1. Препоручује се родитељима да, уколико имају услова, наредне две недеље не доводе децу у објекте Установе.

 

  1. Препоручује се грађанима, предузетницима и другим правним лицима да доследно спроводе све противепидемијске мере, како би се смањило обољевање и избегла блокада здравственог система.

 

  1. Препоручује се да се настави координисани инспекцијски надзор уз примену измена и допуна Закона о заштити становништва од заразних болести.

ЗАМЕНИК

КОМАНДАНТА ШТАБА

Немања Петровић