Закључак Владе о додели 10.000 евра по радном месту за Горење у Ваљеву

Почетак » Закључак Владе о додели 10.000 евра по радном месту за Горење у Ваљеву » Вести » Закључак Владе о додели 10.000 евра по радном месту за Горење у Ваљеву
Влада Републике Србије је јуче донела Закључак којим је усвојила текст Уговора о реализацији инвестиционих пројеката Горења у Ваљеву и Старој Пазови. Овим Закључком, Горење се обавезује да у Ваљеву најкасније у року од 16 месеци изгради пословни објекат за производњу апарата за домаћинство. У року од 3 године, поред 382 на неодређено време већ запослена радника, додатно ће отворити нових 400 радних места на неодређено време, а компанија се обавезује да не смањује број новоотворених радних места.
 
Република Србија се обавезала да додели бесповратна финансијска средства у износу од 10.000 евра за свако ново радно место које Горење отвори у Ваљеву. У складу са Уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција, у Старој Пазови ће за 100 радних места доделити по 4.000 евра.
 
Најкасније у року од 60 дана од ступања на снагу овог уговора, Горењу ће рефундирати средства које је словеначка компанија приликом изградње пословног објекта у Ваљеву 2005. године, уложила у непостoјећу неопходну инфраструктуру. Такође, прихваћена је и обавеза да се 100% рефундирају уложена средства Горења у инфраструктуру неопходну за реализацију инвестиционог пројекта у Ваљеву. То подразумева системе за редовно напајање водом, струјом, телекомуникацијама, системе противпожарне заштите, системе снабдевања топлотном енергијом, прилазне путеве, прикључке на постојећи атмосферски и фискални колектор и друге неопходне инвестиције.
 
На овај начин потврђене су дуготрајне активности и преговори градских власти, Владе Србије и компаније Горење о отварању нове фабрике у Ваљеву. Град Ваљево је већ обезбедио неопходне услове за словеначку фабрику и упоредо са преговорима који су се водили, већ издао локацијску дозволу за нову фабрику Горења, тако да се очекује да ће изградња новог пословног објекта у Ваљеву почети у најкраћем времену.

Leave a Comment