Закључци Штаба за ванредне ситуације

Почетак » Закључци Штаба за ванредне ситуације » Вести » Закључци Штаба за ванредне ситуације
Према расположивим информацијама из РХМЗ и Сектора за ванредне ситуације, кишне падавине су у интензитету од око 1 l/m2/h што може изазвати значајније повећање водостаја на водама II реда и изливање на угроженим подручјима. С тим у вези 10.03.2016. године у 09,00 часова заседао је Штаб за ванредне ситуације града Ваљева у ужем саставу. На Штабу су била присутна сва лица која се налазе у систему заштите и спасавања. Након разматрања приспелих извештаја и информација, Штаб је донео следеће
 
 
ЗАКЉУЧКЕ
 
 
1. Налаже се предузећима чији је оснивач град Ваљево, да обезбеде приправност у случају потребе за активностима којима се спречавају последице временских неприлика.
2. Налаже се овлашћеним и оспособљеним правним лицима, која су утврђена скупштинском Одлуком, да се ставе у стање спремности и приправности за брзо организовање у случају погоршања хидролошке и метеоролошке ситуације.
3. Налаже се ЈКП „Водовод-Ваљево“ и ЈП „Дирекције за путеве и изградњу града Ваљева“ да прате ситуацију везану за реку Кривошију и предузму одговарајуће мере да не би дошло до изливања ове реке и прекида саобраћаја на магистралном путу IБ 27.
4. Констатује се да је брана Стубо – Ровни дала велики допринос у заштити града Ваљева од поплава.
5. Потребно је да се упутити захтев ЈП „Србија воде“, који газдује браном на реци Каменици и језеру Поцибрави, да предузму одговарајуће мере како би се регулисао доток воде у Обницу и Колубару и тиме смањили ризици од потенцијалних поплава.
6. Налаже се инспекцијским органима и комуналној полицији да обиђу водотокове II реда и мрежу путних канала и предложе Штабу отклањање уочених недостатака. Потребно је да опомињу грађане да сами очисте канале који су затрпани отпацима а налазе се на њиховим парцелама а за јавне површине ЈКП „Видрак“.
7. Налаже се Републичком водопривредном инспектору да донесе решење власнику цистерни, које се налазе у близини корита реке Обнице, за уклањање на безбедно место.
8. Налаже се Одсеку за ванредне ситуације и послове одбране да обезбеди дежурство у дане 10 и 11.03.2016. године, као и у дане викенда.
9. Према извештају ЈКП „Водовод Ваљево“, због већег прилива замућене воде на сеоским водоводима „Кукаљ“ и „Прскавац“, није могуће хлорисање, тако да се вода не може користити за пиће.
10. На позив Казнено – поправног завода, Заменик градоначелника и Шеф одсека за ванредне ситуације и послове одбране посетиће ову установу и договорити послове које може да преузме Град по питању обезбеђења ове установе код потенцијалне опасности од изливања реке Обнице.
 

Leave a Comment