Закључци Штаба за ванредне ситуације

Почетак » Закључци Штаба за ванредне ситуације » Вести » Закључци Штаба за ванредне ситуације

Grb-Grad-Valjevo3

Према расположивим информацијама из РХМЗ и Сектора за ванредне ситуације, jуче је за 24 часа пало 19 l/m² кише и то не може изазвати значајније повећање водостаја. Пораст водостаја на Колубари је са 56 cm на 68 cm. 11.03.2016. године у 08,18 часова заседао је Штаб за ванредне ситуације града Ваљева.
На Штабу су била присутна сва лица која се налазе у систему заштите и спасавања. Градоначелник је известио о проглашењу ванредне ситуације на целој територији Републике Србије. ЈКП Водовод је поновио информацију да се вода са сеоских водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“ и даље може користити само као техничка вода. Представник ЕД Ваљево је објаснио да је у јутарњим сатима дошло до квара на трафостаници 110/35 кV што је изазвало прекид у снабдевању електричном енергијом у већем делу Града. Пребацивањем потрошње на другу трафостаницу, електрична енергија је обезбеђена за 95% домаћинстава. Квар ће бити отклоњен у току дана. Остали представници јавних и градских служби известили су да није било проблема у раду. Након разматрања ових извештаја и информација, Штаб је донео следеће
ЗАКЉУЧКЕ
1. Налаже се предузећима чији је оснивач град Ваљево, да обезбеде приправност у случају потребе за активностима којима се спречавају последице временских неприлика.
2. Налаже се овлашћеним и оспособљеним правним лицима, која су утврђена скупштинском Одлуком, да се ставе у стање спремности и приправности за брзо организовање у случају погоршања хидролошке и метеоролошке ситуације.
3. Констатује се да је брана Ровни дала допринос у заштити града Ваљева од поплава. Упозоравају се грађани да не шире дезинформације или лажне вести везане за брану. Ширење панике и узнемиравање грађана биће санкционисано у складу са Законом.
4. Налаже се инспекцијским органима и комуналној полицији да контролишу водотокове II реда и мрежу путних канала и предложе Штабу отклањање уочених недостатака. Потребно је да опомињу и изричу мандатне казне грађанима који на својим парцелама не очисте канале који су затрпани отпацима.
5. Налаже се помоћнику директора ЈП „Дирекција за путеве и изградњу града Ваљева“ и шефу Одсека за ванредне ситуације да контактирају руководство ХК „Крушик“ и да се на лицу места увере о нпотреби предузимања превентивних мера.
6. Налаже се обезбеђивање флаширане вода за Основне школе које се снабдевају са извора сеоских водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“.
7. Налаже се ЈКП „Видрак“ да хитно уклони шибље и грање које се налази у делу тока реке Кривошије.
8. Упутити захтев РХМЗ да хитно стави у функцију хидрометеоролошку станицу у Словцу, која не ради.
9. Налаже се повереницима и заменицима повереника цивилне заштите града Ваљева да буду у стању приправности док траје ванредна ситуација.
10. Обавештавамо јавност да ће се све релевантне информације о стању у граду Ваљеву, добијати од градског Штаба за ванредне ситуације.
11. Налаже се Одсеку за ванредне ситуације и послове одбране да обезбеди дежурство док траје ванредна ситуација.