Заседала Градска влада

Почетак » Заседала Градска влада » Вести » Заседала Градска влада

 

Локални акциони план запошљавања за 2011.годину представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2011.години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати у 2011.години на територији града Ваљева. Основни циљ је да се постигне одрживо повећање запослености, рекао је, образлажући предлог плана, Никола Радојичић сарадник у Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове. Градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић је најавио да ће се у 2012. приступити изради дугорочне стратегије запошљавања и подсетио да је град и ове године издвојио 10 милиона динара за субвенције у запошљавању.
У складу са Законом о култури прописана је обавеза да се у буџету локлане самоуправе обезбеде средства за уплату доприноса за пензијско, инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за особе које самостално обављају уметничку или другу делатност из области културе. У буџету града Ваљева за 2011.годину за спровођење ове одлуке биће обезбеђен износ од 500.000 динара.
Чланови Градског већа усвојили су и Одлуку о начину употребе симбола града Ваљева. Прихваћен је и сет предлога одлука о изменама и допунама одлуке о радном времену, јавним паркиралиштима, одржавању улица, путева и јавних површина…
“ЈКП “Водовод“ Ваљево за две године, колико управља сеоским водоводима, остварио је добре резултате“, рекао је директор овог јавног предузећа Селимир Манојловић поводом разматрања тачке дневног реда седнице Градског већа о продужењу поверавања ових послова ваљевском водоводу на још две године. Он је истакао да је на сеоском водоводу Прскавац у протеклом периоду урађено 5 километара мреже, 150 прикључака, преуређено 14 хидротехничких објеката, замењене су четири пумпе и извршено преко 400 већих интервенција на мрежи. За две године уложено је 25 милиона динара за сеоске водоводе, од чега 15 милиона из буџета града. “Ово је пример како је јавно предузеће преузело јавни интерес“, нагласио је заменик градоначелника Станко Терзић и додао да је захваљујући томе добијен уређен систем.
Градско веће је усвојило и статут новооснованог ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни “Колубара“ Ваљево. Такође, прихваћен је предлог програма коришћења средстава од наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају у 2010.години. Од укупно 12 милиона динара , 8.125.000 динара искористиће се за поправљање саобраћајне инфраструктуре, 3.010.000 динара за техничко опремање органа надлежних за послове саобраћаја и 865.000 динара биће искоришћено према програму за 2011.годину.
Чланови Градског већа дали су сагласност на одлуку ЈКП Топлана Ваљево о покретању поступка јавне набавке мале вредности .
Усвојене предлоге разматраће одборници на предстојећој седници Скупштине града.
 

Leave a Comment