Заседало Градско веће

Почетак » Заседало Градско веће » Вести » Заседало Градско веће

 Чланови Градског већа прихватили су извештаје о раду установа културе у прошлој години: Установе за децу предшколског узраста „Милица Ножица“, Центра за културу, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Народног музеја, Међуопштинског Историјског архива, Модерне галерије, Интернационалног Уметничког студија „Радован Трнавац-Мића“, КУД „Абрашевић“, као и Центра за социјални рад, Установе за физичку културу „Валис“ и ЈИП „Радио Ваљево“. Такође су утврђени предлози решења о давању сагласности на статут Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Народног музеја и Међуопштинског Историјског архива.

„Током 2010. године Центар за културу је организовао гостовање најквалитетнијих српских професионалних позоришних представа. Приређено је и више концерата афирмисаних група и солиста и неафирмисаних бендова младих ваљевских рокера“ – истакла је Катарина Маринковић, директор Центра за културу.

На данашњој седници, поред осталог, утврђен је и предлог одлуке о допуни одлуке о локалним комуналним таксама.

„Доношењем ове одлуке ствара се правни основ за ослобађање од плаћања таксе за истицање фирме на пословном простору у случају извођења радова на изградњи или реконструкцији објеката јавне намене или јавних површина, којима се отежава или онемогућава  одвијање колског и пешачког  саобраћаја,  за период извођења радова. На тај начин ће се умањити тешкоће у пословању правних лица и предузетника чији се пословни простори налазе на локацијама на којима се изводе наведени радови“ – рекла је Јелица Пањковић Тешић, начелница одељења за послове органа града.

 


Leave a Comment