Завршна конференција „Учешће грађана у одлучивању“

Почетак » Завршна конференција „Учешће грађана у одлучивању“ » Вести » Завршна конференција „Учешће грађана у одлучивању“
 
Стална конференција градова и општина (СКГО) је у сарадњи са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу, одржала конференцију у хотелу Хајат у оквиру пројекта „Подршка јачања грађанског учешћа у Србији – друга фаза“, на којој су представљени четворогодишњи резултати пројекта.  
 
На конференцији је било речи о ефектима пројеката који су реализовани на локалном нивоу. Град Ваљево су представљали градоначелник Зоран Јаковљевић, Тијана Тодоровић, менаџер пројекта и секретар кабинета градоначелника, начелнице Градских управа Драгана Ђенић и Јелица Стојановић, као и учесници пројеката.
 
Скуп је отворио Милан Марковић, министар за државну управу и локалну самоуправу у Влади Републике Србије, Ненад Миленковић,председник Сталне конференције градова и општина и председник општине Нови Београд и Њ.Е. Ервин Хелмут Хофер, амбасадор Швајцарске Конфедерације.
 
Пројекат „Подршка јачања грађанског учешћа у Србији – друга фаза“ је био усмерен ка реформи правног и политичког оквира, као и праксе којом се уређује грађанско учешће. Партиципација грађана доприноси демократичности, отворености и легитимности рада локалних власти. То води, не само ка успостављању поверења и изградње бољих односа између грађана и њихових представника, већ и ка управљању које остварује јасно и непосредно утврђене интересе локалне заједнице.
 
Успех концепта грађанског учешћа на локалном нивоу, потврђен је и кроз пилот градове и општине које су учествовале у пројекту. Градови и општине Ваљево,  Крупањ, Лозница, Осечина, Чока и Сремски Карловци, показали су се као успешни примери сарадње између грађана и локалних власти. Формирани су савети грађана, који су дефинисали приоритете у развоју локалне средине и у складу са тим приоритетима су одабрали и реализовали микропројекте на територији свог града или општине. Микропројекте су финансирали Швајцарска агенција за развој и сарадњу и градови односно општине.
Стална конференција градова и општина, у складу са својим опредељењем ка реформи и модернизацији локалне самоуправе, преузела је на себе да настави даље активности на унапређењу оквира и механизама за учешће грађана у јавном животу на локалном нивоу.
 
Стална конференција ће се између осталог залагати за доношење новог Закона о референдуму и народној иницијативи и даље унапређење постојећих закона, статута и других локалних аката, којима се уређује област непосредног учешћа грађана. 

Leave a Comment