Завршни рачун буџета града

Почетак » Завршни рачун буџета града » Вести » Завршни рачун буџета града

На данашњој седници чланови Градског већа разматрали су предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2009. годину. Одлуком о буџету града Ваљева за 2009. годину планирани су приходи са суфицитом из претходне године у износу од око 1,6 милијарди динара, што значи да је реализација буџета у прошлој години од 96,38 % добро извршење буџета. Оваква реализација буџета је резултат домаћинског понашања руководства Града, нагласио је Станко Терзић, заменик градоначелника и додао да ће исти тренд бити настављен и у наредном периоду.

Чланови Градског већа су дали зелено светло на извештаје о пословању ЈП “Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ и ЈКП „Водовод“ Ваљево, за 2009.годину. По речима директора Манојловића, у прошлој години је ово предузеће уредно снадбевало грађане здравом пијаћом водом. У току прошле године извршено је око 15 хиљада анализа воде и ниједна од тих анализа није показала одступања што значи да је квалитет воде био задовољавајући. Посебно је истакао да су дуговања корисника услуга врло висока и износе око 151 милион, од чега је половина дуг грађана, док друга половина отпада на правна лица, а проблем наплате је евидентан годинама. Ово предузеће је у прошлој години снадбевало пијаћом водом око 1600 сеоских домаћинстава са територије 19 села који су прикључени на сеоске водоводе „ Кукаљ“ и „Прскавац“. Приход од корисника сеоских водовода у прошлој години износио је око 4,3 милиона динара, од чега је наплаћена половина.Укупни расходи одржавања сеоских водовода су износили око 13,3 милиона динара, од чега су улагања Града износила око две трећине, а „ Водовода“ једну трећину.
 
Чланови Већа су прихватили предлог Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ваљева за 2010. годину, као и предлог Програма превенције и контроле незаразних болести у граду Ваљеву, предлог Одлуке о изменама одлуке о оснивању „Фонда Милорада Карамарковића“ и предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о закупу пословног простора.
 
Др Радоје Петровић је истакао да је захтев – Програм превенције и контроле незаразних болести на месту и да га треба подржати, јер је исти утврђен у складу са Стратегијом за превенцију и контролу хроничних болести. Навео је да је оквир за израду ове Стратегије представљала Европска стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести. а основни циљ Стратегије је унапређење здравља становништва на локалном, националном и регионалном нивоу.
 
Сви ови извештаји и програми наћи ће се пред одборницима на скупштинском заседању, ради доношења коначних одлука.
 

 

Leave a Comment