Javne nabavke po starom zakonu

Почетак » Javne nabavke po starom zakonu

Градска управа града Ваљева

р.бр. Назив Наручилац
1. Физичко обезбеђење објеката Градске управе Ваљево Градска управа града Ваљева
2. Услуге чишћења објеката Градске управе Ваљево Градска управа града Ваљева
3. Мониторинг квалитета ваздуха Градска управа града Ваљева
4. Набавка аутомобила и мотоцикала Градска управа града Ваљева
5. Услуга поправке административне опреме Градска управа града Ваљева
6. Санација клизишта на кп.1142/7 КО Суводање и Санација клизишта на кп.742/1 КО Горња Буковица Градска управа града Ваљева
7. УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА Градска управа града Ваљева
8. Редовно одржавање асфалтираних путева Градска управа града Ваљева
9. Инвестиционо одржавање путева Градска управа града Ваљева
10. Редовно одржавање атарских путева Градска управа града Ваљева
11. Реконструкција објекта на основу пројекта унапређења енергетске ефикасности “Унапређење термотехничких система и термичког омотача Дома за физичку културу и рекреацију Партизан у Ваљеву Градска управа града Ваљева
12. Рехабилитација улица – пресвлачење улица новим слојем асфалта Градска управа града Ваљева
13. Редовно одржавање вертикалне сигнализације на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
14. Редовно одржавање макадамских улица Градска управа града Ваљева
15. Инвестиционо одржавање улица Градска управа града Ваљева
16. Инвестиционо одржавање јавног осветљења Градска управа града Ваљева
17. Редовно одржавање асфалтираних улица Градска управа града Ваљева
18. Редовно одржавање јавног осветљења Градска управа града Ваљева
19. Редовно одржавање хоризонталне сигнализације на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
20. Нивелисање шахт поклопаца и сливничких решетки фекалне и кишне канализације Градска управа града Ваљева
21. Израда пројектне документације за санацију пута Иверак – Забрдица Градска управа града Ваљева
22. Редовно одржавање макадамских путева Градска управа града Ваљева
23. Редовно одржавање урбаног мобилијара Градска управа града Ваљева
24. Редовно одржавање путног појаса на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
25. Редовно одржавање тротоара Градска управа града Ваљева
26. Набавка канцеларијског намештаја и канцеларијских столица Градска управа града Ваљева
27. Набавка канцеларијског материјала Градска управа града Ваљева
28. Софтвер за праћење захтева и мера заштите Градска управа града Ваљева
29. Редовно одржавање тргова Градска управа града Ваљева
30. Уклањање архитектонских баријера за инвалидна лица и санација степеништа Градска управа града Ваљева
31. Изградња пешачког моста на реци Колубари код улице Лимске Градска управа града Ваљева
32. Пружање услуге „Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама“ Градска управа града Ваљева
33. Пружање услуге „Помоћ у кући“ Градска управа града Ваљева
34. Изградња резервоара и црпне станице „Царић“ Градска управа града Ваљева
35. „Набавка лап топ рачунара“ Градска управа града Ваљева
36. Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње Градска управа града Ваљева
37. Набавка тонера Градска управа града Ваљева
38. Набавка противградних ракета Градска управа града Ваљева
39. Инвестиционо одржавање путева – друга фаза Градска управа града Ваљева
40. Санација потпорног зида у улици Подгорској Градска управа града Ваљева
41. Изградња резрвоара „Забрдица – Међаци“ Градска управа града Ваљева
42. Набавка урбаног мобилијара Градска управа града Ваљева
43. Редовно одржавање тргова Градска управа града Ваљева
44. Редовно одржавање водених токова другог реда и објеката изграђених на водотоцима другог реда Градска управа града Ваљева
45. Уклањање архитектонских баријера за инвалидна лица и санација степеништа, поновљен поступак Градска управа града Ваљева
46. Извођење непредвиђених радова на изградњи подпорних зидова , фекалне црпне станице и кишне канализације у улици Мирка Обрадовића Градска управа града Ваљева
47. Одржавање и поправка возила Градска управа града Ваљева
48. Редовно одржавање мостова на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
49. Санација пешачког моста на реци Обници у селу Златарићу Градска управа града Ваљева
50. Израда пројектне документације за санацију пута М4 – Ракићи у Седларима због клизишта на КП 70/1 КО Седлари Градска управа града Ваљева
51. Набавка рачунарске опреме и штампача Градска управа града Ваљева
52. Уређење стамбених блокова на слободним и зеленим јавним површинама и површинама јавног коришћења Градска управа града Ваљева
53. Набавка опреме и урбаног мобилијара Трговачке зоне Кнез Милош Градска управа града Ваљева
54. Изградња фекалне канализације у улици Дивчибарској Градска управа града Ваљева
55. Редовно одржавање улица са застором од гранитне коцке Градска управа града Ваљева
56. Редовно одржавање дечијих игралишта Градска управа града Ваљева
57. Набавка столарије и уградња Градска управа града Ваљева
58. Зимско одржавање путева и улица Градска управа града Ваљева
59. Израда пројектно – техничке документације за постројење за прераду отпадних вода на Дивчибарама Градска управа града Ваљева
60. Пружање услуге „Породични сарадник“ Градска управа града Ваљева
61. Лични пратилац детета Градска управа града Ваљева
62. Набавка оброка за потребе Дневног боравка Градска управа града Ваљева
63. Клуб особа са инвалидитетом Градска управа града Ваљева
64. Пројектовање и измештање стуба далековода 220kV бр. 227/1 ТС Бајина Башта – ТС Ваљево-3 Градска управа града Ваљева

Архива: 2019 |2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013