Допунска права војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. aвгуста 1990. године

Почетак » Допунска права војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. aвгуста 1990. године » Документи » Допунска права војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. aвгуста 1990. године

Садржај:

Право на накнаду трошкова комуналнихуслуга и електричне енергије

Документација потребна за остваривање права, а коју прилаже војни инвалид:

 • захтев (образац биз41.)
 • оверена фотокопија личне карте
 • потврда да војни инвалид користи, или не користи услуге ЈКП «Видрак» Ваљево, ЈКП «Водовод» Ваљево, ЈКП «Топлана Ваљево» и «Електродистрибуције» Ваљево

Документација потребна за остваривање права, а коју прилаже члан породице палог борца (носилац права признатог у области борачко инвалидске заштите):

 • захтев (образац биз42.)
 • оверена фотокопија личне карте
 • изјава два сведока о броју чланова заједничког домаћинства
 • потврда да члан породице палог борца (носилац права) користи, или не користи услуге ЈКП «Видрак» Ваљево, ЈКП «Водовод» Ваљево, ЈКП «Топлана Ваљево» и «Електродистрибуције» Ваљево

Право на новчану помоћ за побољшање материјалног положаја

Поступак за остваривање овог права покреће се по службеној дужности.

Право на новчану помоћ за бањско лечење

Документација потребна за остваривање права:

Право на стипендију студентима

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев (образац биз44.)
 • оверена фотокопија личне карте
 • потврда факултета, више школе : о статусу студента, о чињеници да студент није обнављао годину током студија (или фотокопија издекса)
 • уверење о држављанству

Право на накнаду трошкова за набавку уџбеника

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев (образац биз45.)
 • пријаву пребивалишта за мал. дете
 • извод из матичне књиге рођених
 • потврду школе о статусу ученика

Право на накнаду трошкова градског превоза

Документација потребна за остваривање права, коју прилаже војни инвалид који користи градски превоз:

Документација потребна за остваривање права, коју прилаже члан породице палог борца (носилац права признатог у области борачко инвалидске заштите) који користи градски превоз:

Документација потребна за остваривање права, коју прилаже војни инвалид који не користи градски превоз:

Документација потребна за остваривање права, коју прилаже члан породице палог борца (носилац права признатог у области борачко инвалидске заштите) који не користи градски превоз:

Прописи који се примењују:
Одлука о допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17.августа 1990.године («Службени гласник града Ваљева» број: 20/2008 и 26/2008)