Град Ваљево расписује јавни позив за доделу подстицајних средстава за запошљавање младих мајки из приградских и сеоских средина

Почетак » Град Ваљево расписује јавни позив за доделу подстицајних средстава за запошљавање младих мајки из приградских и сеоских средина » Актуелно » Град Ваљево расписује јавни позив за доделу подстицајних средстава за запошљавање младих мајки из приградских и сеоских средина

На основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години, град Ваљево расписује јавни позив за доделу подстицајних средстава за запошљавање младих мајки из приградских и сеоских средина. Рок за подношење Зaхтева је 23.08.2019. године до 15 часова.

Град Ваљево и Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, у једнократном износу од 200.000,00 динара финансира запошљавање 10 мајки из приградских и сеоских средина,  а све у циљу усклађивања рада и родитељства као и  подстицај запошљавања. Средства су намењена за делатности производње, услужног занатства, бављења пољопривредом и друго.

Селекцију ће по поднетим захтевима извршити стручна Комисија, након чега ће бити спроведена обука „Едукација кроз бизнис“. Младе мајке ће након спроведе обуке за равој предузетништва, приступити изради бизнис плана, на основу чега ће се донети коначна одлука за суфинансирање 10 најбољих бизнис планова. Незапослена мајка која оствари право на подстицајна средства за самозапошљавање, у обавези је да обавља регистровану делатност.

Уз Захтев је потребно доставити доказе о испуњавању услова (очитана лична карта, доказ да се мајка налази на евиденцији Националне службе),  извод из матичне књиге рођених за дете/децу  ће се прибавити  по службеној дужности.

Преко пријавног формулара који ће бити доступан на сајту града Ваљева као и у штампаном облику на пулту Информације у Градској управи града Ваљева, све заинтересоване младе мајке се могу пријавити. Захтев се подноси на писарници Градске управе града и то у два примерка или непосредно путем поште.

Адреса: ГУ Ваљево, Карађорђева 64, Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове, за подстицајна средства.

Контакт телефон: 294-746.

Опширније на:  https://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/