Заштита животне средине

Почетак » Документи » Заштита животне средине

Информације о дневним прекорачењима концентрација мерених параметара ваздуха

Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци Информација - резултат мерења се објављује са временском дистанцом од 2 дана (то је минимално потребно време за узимања узорка, мерење и обраду резултата за PМ 10 честице) у складу са акредитованом методом ...