Јавне набавке по новом закону

Почетак » Јавне набавке по новом закону

Градска управа града Ваљева

 

 

 

 

р.бр. Назив Наручилац
117. Опремање станова социјалног становања основним
покућством
Градска управа града Ваљева
116. Организовање излета за децу ромске националности Градска управа града Ваљева
115. Изградња соларне електране и уградња топлотних пумпи за догревање термалне воде у Спортско рекреативном центру Петница Ваљево Градска управа града Ваљева
114. Организовање одласка на зимовање ученика од шестог до осмог разреда градских основних школа Градска управа града Ваљева
113. Набавка опреме за кухиње за потребе вишепородичног стамбеног објекта социјалног становања Градска управа града Ваљева
112. Набавка намештаја за Пројекат „Јединствено управно место“ Градска управа града Ваљева
111. Пружање услуге техничког прегледа објекта и сачињавање извештаја о техничком прегледу објекта за објекат Дом спорта „Генерал Светомир Ђукић“ у Ваљеву Градска управа града Ваљева
110. Израда урбанистичког пројекта игралишта у Ђердапској улици Градска управа града Ваљева
109. Израда и емитовање видео емисија едукативног карактера из области заштите животне средине Градска управа града Ваљева
108. Oрганизација излета за ученике ромске националности Градска управа града Ваљева
108. Oрганизација излета за ученике ромске националности Градска управа града Ваљева
107. Измена и допуна Плана генералне регулације Градац (скраћен поступак) Градска управа града Ваљева
106. Израда техничке документације за парк у Новом Насељу Градска управа града Ваљева
105. Редовно одржавање вертикалне сигнализације на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
104. Набавка декоративне новогодишње расвете Градска управа града Ваљева
103. Урбанистички пројекат за мост преко Љубостиње са идејним решењем Градска управа града Ваљева
102. Услуга стручног надзора над извођењем радова за набавку и уградњу соларних панела за Пројекат „Сунчане школе“ – РП Градска управа града Ваљева
101. Израда туристичких инфо табли и смероказа на локалитетима Дивчибарске легенде Градска управа града Ваљева
100. Услуга техничке контроле идејног пројекта завршетка радова на реконструкцији објекта „Зграда штедионице“ Градска управа града Ваљева
99. Израда пројектне документације реконструкције улице Жељка Васиљевића са пројектом препарцелације Градска управа града Ваљева
98. Зимско одржавање улица и путева Градска управа града Ваљева
97. Услуге осигурања Градска управа града Ваљева
96. Израда техничке документације за парк у Новом Насељу Градска управа града Ваљева
95. Услуга стручног надзора над извођењем радова – 2. фаза Градска управа града Ваљева
94. Мониторинг ваздуха 2023-2024 Градска управа града Ваљева
93. Израда Елабората о економско финансијској оправданости припајања ЈКП „Полет“ и ЈКП „Видрак“ Ваљево Градска управа града Ваљева
92. Набавка и уградња соларних панела за Пројекта „Сунчане школе“ – РП Градска управа града Ваљева
91. Елаборат санитарне заштите језера Дивчибаре – ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК Градска управа града Ваљева
90. Урбанистички пројекат за мост преко Љубостиње са идејним решењем Градска управа града Ваљева
89. Услуга за реализацију активности за потребе Пројекта „Ваљево за будућност – породица у фокусу“ Градска управа града Ваљева
88. Редовно одржавање водених токова 2 реда и објекта изграђених на водотоцима другог реда Градска управа града Ваљева
87. Израда пројектне документације за бициклистичко – пешачку стазу у мајор кориту реке Колубаре Градска управа града Ваљева
86. Израда пројектне документације за санацију клизишта на делу улице Николе Тесле у Ваљеву Градска управа града Ваљева
85. Услуга „Помоћ у кући“ на територији сеоског насеља Ваљевска Каменица Градска управа града Ваљева
84. Израда техничке документације за парк у Новом Насељу Градска управа града Ваљева
83. Израда пројектне документације за санацију клизишта на делу улице Браће Недић у Ваљеву
Градска управа града Ваљева
82. Изградња кишне канализације у улици Колубарској Градска управа града Ваљева
81. Израда кабловског вода 1кв од ТС 10/04 кв Дивчибаре 6 – Скијалиште Градска управа града Ваљева
80. Израда Елабората санитарне заштите језера на Дивчибарама Градска управа града Ваљева
79. Израда пројектне документације за санацију клизишта у Улици Мила Пантића у Ваљеву Градска управа града Ваљева
78. Редовно одржавање заштитних ограда на путевима и улицама Градска управа града Ваљева
77. Реконструкција ентеријера Центра за културу Ваљево Градска управа града Ваљева
76. Изградња дечијих игралишта у вртићима Бубамара, Звончић, Хајди, Бамби, Наша радост, Михајло Ступар и Колибри Градска управа града Ваљева
75. Лични пратилац детета Градска управа града Ваљева
74. Набавка опреме за Дневни боравак за одрасла и стара лица и Прихватилиште за одрасла и стара лица – ситан инвентар Градска управа града Ваљева
73. Набавка опреме за Дневни боравак за одрасла и стара лица и Прихватилиште за одрасла и стара лица – купатилски намештај Градска управа града Ваљева
72. Набавка опреме за Дневни боравак за одрасла и стара лица и Прихватилиште за одрасла и стара лица – медицински намештај и апарати Градска управа града Ваљева
71. Редовно одржавање макадамских улица II фаза Градска управа града Ваљева
70. Редовно одржавање макадамских путева II фаза Градска управа града Ваљева
69. Извођење ургентних радова моста на реци Градац код ресторана Видра – поновљени поступак Градска управа града Ваљева
68. Реконструкција, замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
67. Инвестиционо одржавање семафора Градска управа града Ваљева
66. Капитално одржавање објекта на Тргу Живојина Мишића Градска управа града Ваљева
65. Набавка опреме урбаног мобилијара Трговачке зоне Кнез Милош Градска управа града Ваљева
64. Набавка и уградња компактне топлотне подстанице 2,4MW у Касарни „Војвода Живојин Мишић“ Градска управа града Ваљева
63. Изградња прикључног вреловода за Касарну „Војвода Живојин Мишић“ Градска управа града Ваљева
62. Редовно одржавање хоризонтлне сигнализације на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
61. Реконструкција објекта Дом спорта ,,Генерал Светомир Ђукићˮ у Ваљеву – машинске инсталације Градска управа града Ваљева
60. Набавка уџбеника за ученике првог разреда основних школа Градска управа града Ваљева
59. Набавка копир папира Градска управа града Ваљева
58. Адаптација простора и уређење унутрашњости у оквиру Пројекта ЈУМ Градска управа града Ваљева
57. Набавка опреме за Пројекат ЈУМ Градска управа града Ваљева
56. Изградња фекалне канализације у улици Седамнаестог пука Градска управа града Ваљева
55. Набавка бензина Градска управа града Ваљева
54. Набавка опреме за Дневни боравак за одрасла и стара лица и Прихватилиште за одрасла и стара лица Градска управа града Ваљева
53. Израда пројектне документације за изградњу кружног тока у улици Синђелићевој и улици Кнеза Михаила Градска управа града Ваљева
52. Набавка безбедоносних седишта за децу Градска управа града Ваљева
51. Пројектовање паркинга на Дивчибарама Градска управа града Ваљева
50. Извођење ургентних радова моста на реци Градац код ресторана Видра Градска управа града Ваљева
49. Набавка рачунарске опреме Градска управа града Ваљева
48. Пројекат реконструкције стамбеног блока у Улици др Пантића – Нушићева Градска управа града Ваљева
48. Организовање летовања за децу из социјално и материјално угрожених породица – ЛАП за децу
Градска управа града Ваљева
47. Израда Стратегије развоја туризма за град Ваљево Градска управа града Ваљева
46. Пружање услуге техничког прегледа објеката и сачињавање извештаја о техничком прегледу, који обухвата контролу усклађености изведених радова на изграњи кружног тока са припадајућом инфраструктуром Градска управа града Ваљева
45. Eлектрична енергија Градска управа града Ваљева
44. Реконструкција скејт парка у парку Пећина Градска управа града Ваљева
43. Израда техничке документације за кошаркашки терен у ОШ „Сестре Илић“ КП бр. 8333 КО Ваљево Градска управа града Ваљева
42. Набавка таблица са називима улица и кућних бројева Градска управа града Ваљева
41. Инвестиционо одржавање јавног осветљења Градска управа града Ваљева
40. Санација клизишта на путу Бранковина – Забрдица Градска управа града Ваљева
39. Редовно одржавање урбаног мобилијара Градска управа града Ваљева
38. Инвестиционо одржавање спомен обележја на
V пуку код Тржнице – поновљен поступак
Градска управа града Ваљева
37. Набавка рачунарске опреме Градска управа града Ваљева
36. Набавка огрева за избегла и интерно расељена лица Градска управа града Ваљева
35. Набавка противградних ракета Градска управа града Ваљева
34. Електрична енергија за јавну расвету и семафоре Градска управа града Ваљева
33. Израда ограде у парку Пећина према Улици мајора Илића Градска управа града Ваљева
32. Редовно одржавање семафора Градска управа града Ваљева
31. Набавка и израда урбаног мобилијара Градска управа града Ваљева
30. Израда Програма и Плана енергетске ефикасности Градска управа града Ваљева
29. Редовно одржавање дечјих игралишта Градска управа града Ваљева
28. Редовно одржавање јавног осветљења Градска управа града Ваљева
27. Редовно одржавање путног појаса на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
26. Инвестиционо одржавање пешачке стазе у МЗ Попаре Градска управа града Ваљева
25. Редовно одржавање асфалтираних улица Градска управа града Ваљева
24. Пројектна документација спортског игралишта у МЗ Попаре Градска управа града Ваљева
23. Изградња кишне канализације у улици Видовданској Градска управа града Ваљева
22. Пројектна документација за санацију потпорних зидова у Златиборској улици Градска управа града Ваљева
21. Изградња улица у привредној зони (Нова 1, Нова 2, Нова 3, бус стајалишта и паркинга) Градска управа града Ваљева
20. Изградња резервоара и црпне станице Жабари Градска управа града Ваљева
19. Инвестиционо одржавање паркинга иза зграде суда Градска управа града Ваљева
18. Пројектовање улице С-6 на Дивчибарама Градска управа града Ваљева
17. Инвестиционо одржавање спомен обележја на V пуку код Тржнице Градска управа града Ваљева
16. Услуге чишћења Градска управа града Ваљева
15. Инвестиционо одржавање паркинга у улици Карађорђевој 101 Градска управа града Ваљева
14. Санитарна сеча стабала Градска управа града Ваљева
13. Редовно одржавање мостова на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
12. Инвестиционо одржавање улица Градска управа града Ваљева
11. Редовно одржавање путног појаса на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
10. Рехабилитација улица – пресвлачење улица новим слојем асфалта Градска управа града Ваљева
9. Редовно одржавање макадамских путева Градска управа града Ваљева
8. Редовно одржавање тротоара Градска управа града Ваљева
7. Инвестиционо одржавање путева Градска управа града Ваљева
6. Редовно одржавање макадамских улица Градска управа града Ваљева
5. Набавка канцеларијског материјала Градска управа града Ваљева
4. Услуга стручног надзора над извођењем радова Градска управа града Ваљева
3. Пројектовање клизишта на путу Ставе – Дренајић Градска управа града Ваљева
2. Одржавање саобраћајне опреме Градска управа града Ваљева
1. Изградња црпних станица и потисног цевовода у Индустријској зони Градска управа града Ваљева
1.

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки 

План јавних набавки – прва измена

План јавних набавки – друга измена

План јавних набавки – трећа измена

План јавних набавки – четврта измена

План јавних набавки – пета измена

План јавних набавки – шеста измена

План јавних набавки – седма измена

План јавних набавки – осма измена

План јавних набавки – девета измена

План јавних набавки – десета измена

План јавних набавки – једанаеста измена

План јавних набавки – дванаеста измена

План јавних набавки – тринаеста измена

Архива: 2022 |2021 |