Управљање људским ресурсима

Почетак » Документи » Управљање људским ресурсима

Усвојена документа

Оперативни план Политика управљања људским ресурсима Процедура за управљање људским ресурсима План комуникација Упутство за спровођење анализе потреба за стручним усавршавањем Дефинисање радних циљева Попуњавање радних места Праћење учинка запослених Припрема посебних програма стручног усавршавања службеника у Градским управама Града Ваљева Смернице за успостављање Централне евиденције обука и других облика ...

Библиотека

Овлашћења за увид, прибављање, уступање, односно достављање података Овлашћења за предузимање радњи у управној ствари Овлашћења за предузимање радњи Закон о запосленим у АП и ЈЛС Подаци

Управљање људским ресурсима

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Ваљева, у Одељењу за имовинске послове и општу управу Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Ваљева, у Одељењу за финансије Интерни конкурс за попуњавање ...