Услуге грађанима

Почетак » Услуге грађанима

Захтеви у вези бирачког списка

Захтев за упис бирача у бирачки списак Захтев за измену, допуну података у бирачком списку Захтев за измену адресе пребивалишта у бирачком списку Захтев за издавање потврда из бирачког списка Захтев за брисање умрлог лица из бирачког списка  

ЦЕОП документа издата у 2018. години

Јеремић Борисав и Бранка - Локацијски услов Милан Граовац - Локацијски услов Valy d.o.o. - Локацијски услов „Комград“ - Локацијски услов Милосављевић Милан - Решење „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. - Закључак „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. - Закључак 2 Максимовић Давид - Решење ...

Озакоњење објеката

ГОДИНА Регистар издатих решења о озакоњењу у 2019. години - 12.07.2019   ГОДИНА Регистар издатих решења о озакоњењу у 2018. години - 11.01.2019   ГОДИНА Регистар издатих решења о озакоњењу у 2017. години   ГОДИНА Регистар издатих решења о озакоњењу у 2016. години

Документа издата у ЦЕОП-у

Документа издата у обједињеној процедури

Локацијски услови Грађевинске дозволе Употребне дозволе Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145 Документа издата у ЦЕОП-у ЦЕОП документа издата у 2018. години