Препоручујемо

Почетак » Препоручујемо

Захтеви у вези бирачког списка

Захтев за упис бирача у бирачки списак Захтев за измену, допуну података у бирачком списку Захтев за измену адресе пребивалишта у бирачком списку Захтев за издавање потврда из бирачког списка Захтев за брисање умрлог лица из бирачког списка  

Тешњарске вечери од 2. до 10. августа

Обележавање 20. марта Дана града Ваљева

   

Нови сајтови града Ваљева

Нови сајт града Ваљева  Oд среде, 20. априла, активан је нови, редизајнирани сајт града Ваљева који је урађен од стране Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове уз подршку других служби градских управа. Нови сајт високих перформанси и модерног дизајна примарно ...

Нови промотивни материјали Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове је урадило нове промотивне материјале града Ваљева: „Профил града Ваљева“, инвестициону брошуру „Долина могућности“, „Каталог инвестиционих локација“, брошуру „Инвестициона зона „Градац“. Нови Профил града Ваљева 2016. Нови „Профил града Ваљева“ садржи комплетну и најновију квантитативну ... Детаљније

Контролне листе

Просветна инспекција Средња школа Основна школа Предшколска установа Инспекција за путеве и јавни превоз Поверени послови Линијски превоз путника у унутрашњем друмском саобраћају Ванлинијски превоз путника у унутрашњем друмском саобраћају Превоз ствари у унутрашњем друмском саобраћају Послови изворне надлежности Градски ...

Визија Града Ваљева 2020.

Одборници Скупштине града Ваљева, на седници одржаној 28. децембра 2009. године усвојили су "Визију града Ваљева 2020. године". Овај документ град Ваљево је урадио у сарадњи са холандским градом Ситард-Геленом, у оквиру пројекта Лого-Ист 2. Већина одборника је подржала и похвалила процедуру ... Детаљније

Стратегија локалног одрживог развоја града Ваљева 2010.- 2020.

Стратегија одрживог развоја града Ваљева 2010.-2020. године је општи стратешки план развоја града Ваљева који даје смернице и подстицаје за будући развој. Процес израде ове Стратегије представља заједнички приступ два програма, Програма за подстицај економском развоју општина (MEGA) који финансира Америчка агенција ... Детаљније