ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за локалитет површинског копа “Козличић”