Позив на јавну расправу о нацрту локалног антикорупцијског плана за град Ваљево

Почетак » Позив на јавну расправу о нацрту локалног антикорупцијског плана за град Ваљево » Актуелно » Позив на јавну расправу о нацрту локалног антикорупцијског плана за град Ваљево

Град Ваљево и Центар за развој демократског друштва „Еурополис“ позивају све заинтересоване да се укључе у јавну расправу о нацрту Локалног антикорупцијског плана за Град Ваљево (ЛАП).

Нацрт Локалног антикорупцијског плана за град Ваљево припремила је Радна група за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције града Ваљева образована решењем градоначелника број 112-1003/2018-02, од 17. октобра 2018. године  уз подршку организације Центар за развој демократског друштва „Еурополис“.

Нацрт је доступан на сајту Града Ваљева у рубрици Јавни огласи и обавештења од 29. новембра до 13. децембра 2019. године.

Током јавне расправе, која ће трајати од 29. новембра до 13. децембра 2019. године,  грађани, удружења, стручне асоцијације, синдикати, медији, политичке странке  и сви други заинтересовани могу да поднесу предлоге за измене и допуне Нацрта ЛАП-а. Радна група ће, уз стручну помоћ представника организације Транспарентност – Србија, размотрити све пристигле предлоге. Предлози за које радна група процени да ће унапредити ЛАП биће унети у нову верзију нацрта, а за оне који не буду прихваћени, биће достављено образложење за евентуално одбијање.

У оквиру јавне расправе биће организована јавна презентација/ округли сто, 5. децембра 2019. године у сали Скупштине града Ваљева у 18 часова,  на коме ће бити представљен нацрт ЛАП-а, образложено поступање са пристиглим предлозима и најављени даљи кораци у поступку усвајања овог документа и праћења његовог спровођења.

Предлози за измене и допуне се могу доставити на електронске адресе [email protected] и [email protected] , на адресу Еурополис, Јиречекова 3/13, 21 000 Нови Сад или Град Ваљево, 14 000 Карађорђева 64, са назнаком “Предлози за измене и допуне Нацрта ЛАП-а“ или се могу оставити на писарници Градске управе града Ваљева.

Нацрт ЛАП је заснован на Моделу који је објавила Агенција за борбу против корупције. У складу са препорукама Агенције за борбу против корупције, нацрт је израђен у партиципативном поступку.

Одштампана верзија може се добити у Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове у Градској управи града Ваљева.