Права цивилних инвалида рата

Почетак » Права цивилних инвалида рата » Документи » Права цивилних инвалида рата
Цивилни инвалид рата је лице код кога наступило  телесно оштећење од најмање 50% услед ране, повреде или озледе које су оставиле видне трагове, задобијене злостављањем или лишењем слободе од стране непријатеља за време рата, извођења ратних операција, од заосталог ратног материјала или непријатељских диверзантских, односно терористичких акција.
Садржај

 

Својство и права цивилног инвалида рата и право на личну инвалиднину

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права (образац број 23.)
 • лична карта (фотокопија)
 • уверење о држављанству
 • извод из матичне књиге рођених
 • медицинска документација из времена настанка оштећења организма
 • уверење о околностима повређивања (Одељење Цивилне заштите у Ваљеву или Секретаријат унутрашњих послова у Ваљеву)
 • доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач
Додатак за негу и помоћ од стране другог лица

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права (образац број 24.)
 • налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи од стране другог лица
Oртопедски додатак

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права (образац број 25.)
 • налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или  болести која је узроковала тешко оштећење екстремитета
 • фотокопија личне карте
Здравствена заштита

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права на здравствену заштиту, (образац број 26.)
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравствено осигурање)
 • доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели
Mесечно новчано примање

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев (образац број 27.)
 • извод из МКВ уколико је корисник у браку
 • извод из МКР за децу, уколико су чланови домаћинства корисника
 • потврда о школовању за децу старију од 15 година
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствено осигурање
 • доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели
Накнада погребних трошкова

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев (образац број 28.)
 • извод из МКУ за инвалида
 • фотокопија личне карте за подносиоца захтева
 • изјаве два сведока о чињеници да је лице сносило трошкове сахране инвалида
 • извештај Фонда здравства о месечном износу накнаде погребних трошкова
Бесплатна и повлашћена вожња

Документација потребна за остваривање права:

Накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту по позиву надлежног органа

Документација потребна за остваривање права:

 • Захтев (образац број 30.)
 • Позив од надлежног органа
 • Лична карта
 • Докази о трошковима смештаја, исхране и превоза

Образац број 6.
Образац број 7.
Образац број 8.

Прописи који се примењују:

Закон о  правима цивилних инвалида рата („Службени гласник Републике Србије“ број  52/96)
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (“Службени лист СРЈ” број 24/98)
Закон о правима бораца,  војних инвалида и чланова њихових породица (“Службеник гласник Републике Србије” број 54/89 и «Сл. гасник РС» бр 137/04)