Raspisan konkurs za projekte u kulturi

Početak » Raspisan konkurs za projekte u kulturi » Vesti » Raspisan konkurs za projekte u kulturi

 

Grad Valjevo je raspisao konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi, koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u gradu Valjevu za 2010. godinu. Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2010. godinu obezbeđena su dva miliona dinara za finansiranje projekata, koji će biti početak partnerstava između institucija kulture i nosilaca ideja.  
 
Na konkurs se mogu prijaviti udruženja u kulturi, samostalni umetnici, samostalni stručnjaci i saradnici kao i drugi subjekti u kulturi, čije je sedište, odnosno prebivalište na teritoriji grada.
Rok za podnošenje prijava je 26.april 2010. godine.  
 
O izboru projekata, po raspisanom javnom konkursu, odlučuje komisija koju obrazuje Gradonačelnik grada Valjeva. U skladu sa odredbama Zakona o kulturi, finanasiranje, odnosno sufinansiranje kulturnih programa i projekata vrši se na osnovu javnog konkursa. Sve informacije o ovom konkursu, kao i obrazac za prijavljivanje, objavljeni su u najnovijem broju lista „Napred“ i na gradskom sajtu www.valjevo.org.rs.
 
Cilj ovog konkursa, koji se prvi put raspisuje na ovakav način u našem gradu, jeste da obezbedi transparentost u trošenju budžetskih sredstava i podršku najkvalitetnijih projekta iz oblasti kulture. 
 

 

Leave a Comment