Archives by: milos

План генералне регулације за село Попучке

Текстуални део  Координате граничних тачака  Координате О тачака  Координате Т тачака  Елементи кривина  Положај подручја плана у општини  Извод из регионалног просторног плана Колубарског округа погођеног земљотресом  Геодетска подлога 1  Геодетска подлога 2  Геодетска подлога 3  План саобраћаја и водотокова ...

План генералне регулације за село Лукавац

Наслов  Текстуални део  Координате граничних тачака  Координате О и Т тачака  Елементи кривина  Извод из регионалног просторног плана Колубарског округа погођеног земљотресом  Положај подручја плана у општини  Геодетска подлога  План саобраћаја и водотокова 1  План саобраћаја и водотокова 2  План ...

„Сат за нашу планету“

Градска Управа Града Ваљева, заједно са Друштвом истраживача „Владимир Мандић – Манда“, уцествује и ове године у глобалној акцији „Сат за нашу планету“. Gлобалнa еколошka акцијa „Сат за нашу планету 2018“ у организацији Светске организације за природу World Wide Fund For Nature ...

ПГР за део насељеног места Горња Грабовица

Наслов  Текстуални део  Постојеће стање  Урбанистичка целина  Подела на урбанистичке целине са планираном наменом површина  План саобраћаја, регулације и нивелације са пвршинама јавне намене  План водне инфраструктуре  План енергетске инфраструктуре    * НАПОМЕНА: План генералне регулације за део насељеног места Горња Грабовица је ...

ПДР за изградњу затвореног складишта – хладљаче у делу насељеног места Сушица

Наслов  Текстуални део  Катастарско топографски план  Извод из Просторног плана - Намена површина  Извод из Просторног плана - Мрежа насеља  Постојећа намена  План намене површина  Регулационо нивелациони план  План грађевинских парцела са смерницама  План електроенергетске инфраструктуре    * НАПОМЕНА: План детаљне регулације за ...

ПДР за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута

Текстуални део  Диспозиција планског дела  Катастарско топографски план  Постојећа намена површина  Планирана намена површина  Регулационо нивелациони план са урбанистицким решењем  План парцелације јавних површина са смерницама за спровођење  Синхрон план комуналне инфраструктуре    * НАПОМЕНА: План детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање ...

Добитници награде града Ваљева

1. У области привреде: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРЕДА“ које се 24 године успешно бави делатношћу пројектовања и градње стамбеног и пословног простора на локацијама у Ваљеву, Београду и Златибору. Фирма запошљава 84 радника различитих стручних профила. Сваке пословне године „Греда“ остварује запажене резултате ...

Документа у спорту

ГОДИНА Решење о категоризацији спортских орагизација за 2024. годину Решење - Годишњи Посебни програми 2024. година Решење о распореду за Годишње програме за 2024. годину   ГОДИНА Решење о категоризацији спортских орагизација за 2023. годину Решење - Годишњи Посебни програми 2023. ...

Информисање у Ваљеву

Поштовани грађани, тренутно се у Ваљеву спроводи анкета са циљем прикупљања предлога локалних медијских тема које су према вашем мишљењу од највећег значаја, и које би кроз медијске конкурсе требало да буду суфинансиране средствима из градског буџета у наредне две године. Молимо ...

Усвојена документа

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Ваљева Образац пријаве 1 Образац пријаве 2 Образац пријаве 3 Образац пријаве 4 Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи град Ваљева, у Одељење ...
Следећа страна »