Додатни радови на санацији зграде медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву (ЈН бр. 4/2016)

Почетак » Додатни радови на санацији зграде медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву (ЈН бр. 4/2016) » Документи » Јавне набавке » Додатни радови на санацији зграде медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву (ЈН бр. 4/2016)
(ЈН бр. 4/2016) – Поступак завршен
датум уноса: 13.08.2016.
датум последње измене: 25.08.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градско веће и Градоначелник
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Додатни радови на санацији зграде медицинске школе  Др. Миша Пантић у Ваљеву
Врста поступка Јавна набавка радова – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Врста предмета Радови
Предмет Додатни радови на санацији зграде медицинске школе  Др. Миша Пантић у Ваљеву
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 45400000 – Завршни грађевински радови
45454000 – Радови на реконструкцији
Рок за подношење понуда 15.08.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 15.08.2016. до 10.00
Документа ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 13.08.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13.08.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 15.08.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 25.08.2016.