Јавне набавке

Почетак » Документи » Јавне набавке

Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева (JH бр. 03/2016-01)

(ЈН бр. 03/2016-01) - Поступак завршен датум уноса: 09.12.2016. датум последње измене: 15.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117691923 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Израда и инсталација софтвера за развој ...

Набавка софтвера и камера за потребе изградње мреже видео надзора у граду Ваљеву (JH бр. 24/2016-02)

(ЈН бр. 24/2016-02) - Поступак обустављен датум уноса: 17.12.2016. датум последње измене: 27.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117607085 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Набавка софтвера и камера за потребе ...

Извођење радова на реконструкцији објекта зграде градских управа града Ваљева (JH бр. 23/2016-02)

(ЈН бр. 23/2016-02) - Поступак обустављен датум уноса: 12.12.2016. датум последње измене: 22.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117607085 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Извођење радова на реконструкцији објекта зграде ...

Набавка новогодишњих декоративних фигура за свечано украшавање града (JH бр. 22/2016-02)

(ЈН бр. 22/2016-02) - Поступак завршен датум уноса: 05.12.2016. датум последње измене: 14.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117607085 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Набавка новогодишњих декоративних фигура за свечано украшавање ...

Радови на уградњи столарије (JH бр. 21/2016-02)

(ЈН бр. 21/2016-02) - Поступак завршен датум уноса: 05.12.2016. датум последње измене: 14.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117607085 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Радови на уградњи столарије Врста поступка Јавна набавка ...

Набавка половног виљушкара (JH бр. 18/2016-01)

(ЈН бр. 18/2016-01) - Поступак завршен датум уноса: 05.12.2016. датум последње измене: 22.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117691923 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Набавка половног виљушкара Врста поступка Јавна набавка добара мале ...

Набавка половног аутосмећара (JH бр. 17/2016-01)

(ЈН бр. 17/2016-01) - Поступак завршен датум уноса: 05.12.2016. датум последње измене: 15.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117691923 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Набавка половног аутосмећара Врста поступка Јавна набавка добара мале ...

Друга набавка рачунарa (JH бр. 16/2016-01)

(ЈН бр. 16/2016-01) - Поступак завршен датум уноса: 05.12.2016. датум последње измене: 26.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117691923 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Друга набавка рачунарa Врста поступка Јавна набавка добара мале ...

Набавка два аутомобила (JH бр. 15/2016-01)

(ЈН бр. 15/2016-01) - Поступак завршен датум уноса: 05.12.2016. датум последње измене: 14.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117691923 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Набавка два аутомобила Врста поступка Јавна набавка добара мале ...

Друга набавка рачунарa (JH бр. 20/2016-02)

(ЈН бр. 20/2016-02) - Поступак завршен датум уноса: 29.11.2016. датум последње измене: 16.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117607085 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Друга набавка рачунарa Врста поступка Јавна набавка добара ...
Следећа страна »