Друга набавка рачунарa (JH бр. 20/2016-02)

(ЈН бр. 20/2016-02) – Поступак завршен
датум уноса: 29.11.2016.
датум последње измене: 16.12.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Друга набавка рачунарa
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Друга набавка рачунарa
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 30213000 – Персонални рачунари
Рок за подношење понуда 07.12.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 07.12.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 29.11.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29.11.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 08.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 16.12.2016.