Израда елабората о геотехничким условима израде плана генералне регулације – „ЈУГ“ у Ваљеву – Поновљен поступак (ЈН бр. 9/2016-01)

Почетак » Израда елабората о геотехничким условима израде плана генералне регулације – „ЈУГ“ у Ваљеву – Поновљен поступак (ЈН бр. 9/2016-01) » Документи » Јавне набавке » Израда елабората о геотехничким условима израде плана генералне регулације – „ЈУГ“ у Ваљеву – Поновљен поступак (ЈН бр. 9/2016-01)
(ЈН бр. 9/2016-01) – Поступак завршен
датум уноса: 05.09.2016.
датум последње измене: 28.09.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Израда елабората о геотехничким условима израде плана генералне регулације – „ЈУГ“ у Ваљеву – Поновљен поступак
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Израда елабората о геотехничким условима израде плана генералне регулације – „ЈУГ“ у Ваљеву – Поновљен поступак
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77,  Александар Ђурић
Општи речник набавки 71332000 – Геотехничке инжењерске услуге
Рок за подношење понуда 15.09.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 15.09.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 05.09.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 05.09.2016.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 07.09.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 19.09.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 28.09.2016.