Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева (JH бр. 03/2016-01)

Почетак » Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева (JH бр. 03/2016-01) » Документи » Јавне набавке » Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева (JH бр. 03/2016-01)
(ЈН бр. 03/2016-01) – Поступак завршен
датум уноса: 09.12.2016.
датум последње измене: 15.12.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева
Врста поступка Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Врста предмета Услуге
Предмет Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 38127000 – Метеоролошке станице
72212422 – Пакет услуга израде софтвера
Рок за подношење понуда 12.12.2016. до 12.30
Јавно отварање понуда 12.12.2016. у 12.15
Документа ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 12.12.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 12.12.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 15.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03.11.2016.