Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева (ЈН бр. 02/2016-01)

Почетак » Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева (ЈН бр. 02/2016-01) » Документи » Јавне набавке » Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева (ЈН бр. 02/2016-01)
(ЈН бр. 02/2016-01) – Поступак обустављен
датум уноса: 02.11.2016.
датум последње измене: 07.12.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева
Врста поступка Јавна набавка – отворен поступак
Врста предмета Добра
Предмет Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77,  Александар Ђурић
Општи речник набавки 72212422 – Пакет услуга израде софтвера
Рок за подношење понуда 02.12.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 02.12.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 02.11.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02.11.2016.
ПИТАЊЕ 1 10.11.2016.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 07.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 07.12.2016.