Израда студије „Стратегија безбедности саобраћаја града Ваљева за период 2016-2020 године и предлог акционог плана за спровођење стратегије“

Почетак » Израда студије „Стратегија безбедности саобраћаја града Ваљева за период 2016-2020 године и предлог акционог плана за спровођење стратегије“ » Документи » Јавне набавке » Израда студије „Стратегија безбедности саобраћаја града Ваљева за период 2016-2020 године и предлог акционог плана за спровођење стратегије“
(ЈН бр. 5/2016-01) – Поступак завршен
датум уноса: 04.05.2016.
датум последње измене: 21.06.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Израда студије „Стратегија безбедности саобраћаја града Ваљева за период 2016-2020 године и предлог акционог плана за спровођење стратегије“
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Израда студије „Стратегија безбедности саобраћаја града Ваљева за период 2016-2020 године и предлог акционог плана за спровођење стратегије“
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки
85322000 – Стратегије и планови локалне заједнице
Рок за подношење понуда 17.05.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 17.05.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 04.05.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 04.05.2016.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 05.05.2016.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 06.05.2016.
ПИТАЊЕ 1 09.05.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 25.05.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 21.06.2016.