Извођење додатних радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо градских управа града Ваљева (ЈН 02/2016-02)

Почетак » Извођење додатних радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо градских управа града Ваљева (ЈН 02/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Извођење додатних радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо градских управа града Ваљева (ЈН 02/2016-02)
(ЈН бр. 02/2016-02) – Поступак завршен
датум уноса: 15.03.2016.
датум последње измене: 05.04.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Извођење додатних радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо градских управа града Ваљева
Врста поступка Јавна набавка радова – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Врста предмета Радови
Предмет Извођење додатних радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо градских управа града Ваљева
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77,  Александар Ђурић
Општи речник набавки 45000000 – Грађевински радови
Рок за подношење понуда /
Јавно отварање понуда /
Документа ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 15.03.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  15.03.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 21.03.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 05.04.2016