Извођење грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији зграде у улици Војводе Мишића 21 (ЈН бр. 03/2016-02)

Почетак » Извођење грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији зграде у улици Војводе Мишића 21 (ЈН бр. 03/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Извођење грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији зграде у улици Војводе Мишића 21 (ЈН бр. 03/2016-02)
(ЈН бр. 03/2016-02) – Поступак обустављен
датум уноса: 22.09.2016.
датум последње измене: 10.11.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Извођење грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији зграде у улици Војводе Мишића 21
Врста поступка Јавна набавка – отворен поступак
Врста предмета Радови
Предмет Извођење грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији зграде у улици Војводе Мишића 21
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 45454000 – Радови на реконструкцији
Рок за подношење понуда 24.10.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 24.10.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 22.09.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 22.09.2016.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 07.10.2016.
ПИТАЊЕ 1 04.10.2016.
ПИТАЊЕ 2 14.10.2016.
ПИТАЊЕ 3 20.10.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 21.09.2016.
СХЕМА СТОЛАРИЈЕ 20.10.2016.
СХЕМА СТОЛАРИЈЕ 20.10.2016.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 10.11.2016.