Извођење радова на изградњи електричних инсталација противпаничне расвете (ЈН бр. 8/2016-02)

Почетак » Извођење радова на изградњи електричних инсталација противпаничне расвете (ЈН бр. 8/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Извођење радова на изградњи електричних инсталација противпаничне расвете (ЈН бр. 8/2016-02)
(ЈН бр. 8/2016-02) – Поступак завршен
датум уноса: 09.06.2016.
датум последње измене: 08.07.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Извођење радова на изградњи електричних инсталација противпаничне расвете
Врста поступка Јавна набавка радова мале вредности
Врста предмета Радови
Предмет Извођење радова на изградњи електричних инсталација противпаничне расвете
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 45311000 – Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови
Рок за подношење понуда 20.06.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 20.06.2016. до 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 09.06.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 09.06.2016.
ПИТАЊЕ 1 16.06.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 28.06.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 08.07.2016.