Извођење радова на санацији зграде медицинске школе „Др. Миша Пантић“ у Ваљеву (ЈН 1/2016)

Почетак » Извођење радова на санацији зграде медицинске школе „Др. Миша Пантић“ у Ваљеву (ЈН 1/2016) » Документи » Јавне набавке » Извођење радова на санацији зграде медицинске школе „Др. Миша Пантић“ у Ваљеву (ЈН 1/2016)
(ЈН бр. 1/2016) – Поступак завршен
датум уноса: 19.02.2016.
датум последње измене: 19.08.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Град Ваљево – Градоначелник
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117000620
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Извођење радова на санацији зграде медицинске школе „Др. Миша Пантић“ у Ваљеву
Врста поступка Јавна набавка – отворен поступак у складу са чланом 131б, 131в и 131г Закона о јавним набавкама
Врста предмета Радови
Процењена вредност  /
Предмет Извођење радова на санацији зграде медицинске школе „Др. Миша Пантић“ у Ваљеву
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77,  Александар Ђурић
Општи речник набавки 45400000 – Завршни грађевински радови,

45454000 – Радови на реконструкцији

Рок за подношење понуда 01.03.2016. до 10.00
Јавно отварање понуда 01.03.2016. у 10.15
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 19.02.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 19.02.2016.
ПИТАЊЕ 1 24.02.2016.
ПИТАЊЕ 2 29.02.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 11.03.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 04.04.2016.
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 19.08.2016.