Јавне набавке – 2014. година

Почетак » Јавне набавке – 2014. година

 

р.бр. Назив Наручилац
1. Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње (ЈН 01/2014-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
2. Набавка електричне енергије Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
3. Oрганизовање прославе празника Града 20. марта Градоначелник
4. Набавка услуге осигурања Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
5. Набавка потрошног материјала Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
6. Набавка потрошног материјала Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
7. Услуге информисања у штампаним медијима Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
8. Набавка оброка за потребе дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
9. Набавка рачунара и лиценци Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
10. Услуге сервисирања и одржавања возила Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
11. Услуге сервисирања и одржавања возила Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
12. Набавка противградних ракета Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
13.  Набавка горива  Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
14. Набавка канцеларијског материјала  Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
15. Набавка горива Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
16. Набавка канцеларијског материјала Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
17. Набавка eлектричнe енергијe Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
18. Пружање услуга „Помоћ и нега у кући за одрасле и старије“ Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
19. Пружање услуга „Привремени смештај жртава породичног насиља“ Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
20. Пружање услуга „Ургентни смештај за одрасла и стара лица“ Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
21. Услуге организовања Градске манифестације 28. „Тешњарске вечери“ у Ваљеву Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
22. Набавка средстава за одржавање хигијене  Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
23. Пружање услуга „Клубу особа са инвалидитетом“ Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
24. Пружање услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
25. Геодетске услуге Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
26. Услуге репрезентације Градоначелник
27. Извођење радова на изградњи електричних инсталација противпаничне расвете Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
28. Набавка рачунара и лиценци – партија 2, поновњен поступак Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
29. Набавка два аутомобила за потребе саобраћајне полиције (ЈН бр. 8/2014-01/2)  Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове

Архива: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013