Јавне набавке – 2016. година

Почетак » Јавне набавке – 2016. година
р.бр. Назив Наручилац
1. Извођење радова на санацији зграде медицинске школе „Др. Миша Пантић“ у Ваљеву (ЈН 1/2016) Градоначелник
2. Набавка потрошног материјала (ЈН 1/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
3. Набавка потрошног материјала (ЈН 1/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
4. Пружање услуге „Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалим сметњама“ (ЈН 2/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
5. Пружање услуге „Помоћ у кући“ (ЈН 3/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
6. Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње (ЈН 01/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
7. Набавка канцеларијског материјала (ЈН 4/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
8. Набавка сепаратора – линије за сортирање мешаног комуналног отпада (ЈН 01/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
9. Извођење додатних радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо градских управа града Ваљева (ЈН 02/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
10. Набавка сервера, рачунара, рачунарске опреме и лиценци (ЈН 3/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
11. Набавка сервера, рачунара, рачунарске опреме и лиценци (ЈН 6/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
12. Набавка противградних ракета (4/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
13. Израда студије „Стратегија безбедности саобраћаја града Ваљева за период 2016-2020 године и предлог акционог плана за спровођење стратегије“ (5/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
14. Радови на санацији сифона фекалне канализације испод реке Љубостиње у Душановој улици (ЈН 2/2016) Градоначелник
15. Набавка електричне енергије (ЈН бр. 2/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
16. Набавка електричне енергије (ЈН бр. 5/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
17. Услуге информисања у штампаним медијима (ЈН бр. 7/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
18. Извођење радова на изградњи електричних инсталација противпаничне расвете (ЈН бр. 8/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
19. Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо Градских управа II фаза (ЈН бр. 10/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
20. Набавка оброка за потребе дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју (ЈН 9/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
21. Радови на санацији мокрог чвора и једне учионице у згради Медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву (ЈН бр. 3/2016) Градско веће и Градоначелник
22. Набавка противградних ракета (7/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
23. Израда елабората о геотехничким условима израде плана генералне регулације – „ЈУГ“ у Ваљеву (6/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
24.
Пружање услуге „Лични пратилац детета“ (ЈН 12/2016-02)
Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
25. Додатни радови на санацији зграде медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву (ЈН бр. 4/2016) Градско веће и Градоначелник
26. Набавка горива (ЈН бр. 8/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
27. Набавка горива (ЈН бр. 11/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
28. Пружање услугe „Клуб особа са инвалидитетом“ (ЈН бр. 13/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
29. Пружање услуге „Лични пратилац детета“ – Поновљен поступак (ЈН бр. 14/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
30. Израда елабората о геотехничким условима израде плана генералне регулације – „ЈУГ“ у Ваљеву – Поновљен поступак (ЈН бр. 9/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
31. Услуге ургентног смештаја за одрасла и стара лица (ЈН бр. 16/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
32. Услуге привремени смештај жртава породичног насиља (ЈН бр. 17/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
33. Извођење грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији зграде у улици Војводе Мишића 21 (ЈН бр. 03/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
34. Набавка уређаја за ласерско мерење брзине кретања возила у дневним и ноћним условима снимања (JH бр. 11/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
35. Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева (ЈН бр. 02/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
36. Набавка потрошног материјала (ЈН бр. 12/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
37. Набавка потрошног материјала (ЈН бр. 15/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
38. Набавка канцеларијског материјала (JH бр. 13/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
39. Набавка канцеларијског материјала (ЈН бр. 18/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
40. Услуге одржавања и поправке возила (JH бр. 14/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
41. Услуге одржавања и поправке возила (JH бр. 19/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
42. Друга набавка рачунарa (JH бр. 20/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
43. Набавка два аутомобила (JH бр. 15/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
44. Друга набавка рачунарa (JH бр. 16/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
45. Набавка половног аутосмећара (JH бр. 16/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
46. Набавка половног виљушкара (JH бр. 18/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
47. Радови на уградњи столарије (JH бр. 21/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
48. Набавка новогодишњих декоративних фигура за свечано украшавање града (JH бр. 22/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
49. Извођење радова на реконструкцији објекта зграде градских управа града Ваљева (JH бр. 23/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
50. Набавка софтвера и камера за потребе изградње мреже видео надзора у граду Ваљеву (JH бр. 24/2016-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
51. Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева (JH бр. 03/2016-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове

Архива: 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013