Јавне набавке – 2017. година

Почетак » Јавне набавке – 2017. година
р.бр. Назив Наручилац
1. Редовно одржавање семафора на територији града Ваљева (ЈН 1/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
2. Редовно одржавање асфалтираних улица на територији града Ваљева (ЈН 02/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
3. Редовно одржавање асфалтираних путева на територији града Ваљева (ЈН 03/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
4. Инвестиционо одржавање – асфалтирање макадамских улица и паркинга на територији града Ваљева (ЈН 04/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
5. Инвестиционо одржавање путева на територији града Ваљева (ЈН 05/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
6. Редовно одржавање макадамских путева на територији града Ваљева (ЈН 06/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
7. Санација макадамских путева и улица услед поајве бујичних вода на територији града Ваљева (ЈН 07/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
8. Редовно одржавање макадамских улица на територији града Ваљева (ЈН 08/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
9. Редовно одржавање и поправка урбаног мобилијара на територији града Ваљева (ЈН 09/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
10. Редовно одржавање вертикалне сигнализације на улицама на територији града Ваљева (ЈН 10/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
11. Инвестиционо одржавање паркинга у улици Прве бразде код „Еуропрома“ у граду Ваљеву (ЈН 11/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
12. Пројектовање клизишта на путевима: МРЧИЋ – ПАУНЕ, КЛИЗИШТЕ ВОЗНИК; СУВА ЧЕСМА – КАМЕНИЦА, КЛИЗИШТЕ СЕЊЕВАЦ; МИЈАЧИ – ЗАСЕОК ПЕТРОВИЋИ (ЈН 12/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
13. Услуге израде пројекта за извођење радова на санацији клизишта у Каменици – засеок Малетић (ЈН 13/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
14. Санација клизишта у улици Ђердапској 27 (ЈН 14/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
15. Санација клизишта између улица Пере Комирићанца и Војводе Мишића (ЈН 15/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
16. Санација клизишта на путу Поћута – Бебића Лука (ЈН 16/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
17. Радови на адаптацији тавана објекта „Б“ са израдом мокрог чвора и рампи за децу са посебним потребама у граду Ваљеву (ЈН 17/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
18. Реконструкција улице Пантићеве од улице Вука Караџића до улице Душанове (ЈН 18/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
19. Извођење грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији зграде у улици Војводе Мишића бр 21 (ЈН 19/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
20. Набавка горива за градску управу за друштвене делатности (ЈН 26/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
21. Радови на чишћењу канала у путном појасу услица (ЈН 22/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
22. Инвестиционо одржавање тротоара од ул. Синђелићеве до железничког моста у ул. Мирка Обрадовића (ЈН 21/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
23. Извођење радова на реконструкцији објекта зграде градских управа града Ваљева (ЈН 20/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
24. Набавка аутомобила (ЈН 04/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
25. Инвестиционо одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева (ЈН 02/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
26. Грађевински радови и напајање метеоролошке станице на Дивчибарама (ЈН 03/2017) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
27. Набавка горива за градску управу за локални развој (ЈН 07/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
28. Набавка противградних ракета (ЈН 05/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
29. Опрема за убацивање воде под притиском у циљу атомизације енергента ради побољшања сагоревања и смањења процента несагориве чврсте материје (ЈН 06/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
29. Редовно одржавање хоризонталне сигнализације на улицама на територији града Ваљева (ЈН 25/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
30. Пружање услуге „Помоћ у кући“ (ЈН 27/2017-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
31. Пружање услуге „Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама“ (ЈН 28/2017-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
32. Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње (ЈН 29/2017-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
33. Услуге физичког обезбеђења објекта зграде градске управе града Ваљева (ЈН 01/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
34. Геодетске услуге на територији града Ваљева (ЈН 23/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
35. Набавка рачунарске опреме за потребе градске управе за локални развој града Ваљева (ЈН 08/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
36. Набавка рачунара, рачунарске опреме и лиценци (ЈН 33/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
37. Редовно одржавање путног појаса на улицама на територији града Ваљева (ЈН 30/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
38. Редовно одржавање путног појаса и одводњавања на путевима на територији града Ваљева (ЈН 31/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
39. Редовно одржавање атарских путева на територији града Ваљева (ЈН 32/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
40. Услуге израде пројеката парцелације и препарцелације катастарских парцела КО Дивчибаре (ЈН 35/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
41. Набавка хидрауличног развалног алата за потребе Ватрогаснo спасилачке јединице Ваљево (ЈН 36/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
42. Набавка безбедносних аутоседишта за децу (ЈН 37/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
43. Софтверско решењe за вођење катастра путева/улица са категоризацијом на територији града Ваљева (ЈН 38/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
44. Редовно одржавање тргова на територији града Ваљева (ЈН 24/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
45. Услуге парцелације и препарцелације за потребе експропријације, ради формирања парцела јавне намене за изградњу нове улице кроз привредну зону и раскрсницу („кружни ток“) са Јужном обилазницом (ЈН 09/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
46. Набавка парковских дрвених надстрешица (ЈН 39/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
47. Набавка бус стајалишта (ЈН 40/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
48. Услуге израде пројеката изведеног стања ОШ „Милован Глишић“ у Ваљеву (ЈН 41/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
49. Редовно одржавање водотокова другог реда на територији града Ваљевa (ЈН 42/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
50. Набавка аутомобила за потребе Полицијске управе Ваљево (ЈН 43/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
51. Услуге кошења траве на јавним површинама на територији града Ваљева (ЈН 11/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
52. Радови на уређењу простора испред Петничке пећине (ЈН 12/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
53. Дератизација и дезинсекција на територији града Ваљева (ЈН 10/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
54. Набавка електричне енергије за јавно осветљење и семафоре на територији града Ваљева (ЈН 13/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
55. Услугa израде ИП, ПГД, ПЗИ фекалне канализације са постројењем за пречишћавање одпадних вода на Дивчибарама (ЈН 14/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
56. Радови на реконструкцији и замени котла у ОШ “Десанка Максимовић” у Ваљеву (ЈН 44/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
57. Израда пројекта за адаптацију и реконструкцију Основне школе „Милован Глишић“ у Ваљеву, на КП 5925, КО Ваљево за потребе Међурегионалног информационог центра (МИЦ) (ЈН 45/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
58. Услуге осигурања (ЈН 15/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
59. Извођење радова који су у вези са уоченим недостацима из претходних фаза изградње ОШ „Милован Глишић“ у Ваљеву, III фаза (ЈН 46/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
60. Редовно одржавање асфалтираних улица на Дивчибарама (ЈН 47/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
61. Редовно одржавање улицe Владике Николаја (ЈН 48/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
62. Израда плочастог пропуста на путу Пауне – Робаје и Израда плочастог пропуста на путу за Јаковљевиће – Јазовик МЗ Горња Грабовица и Реконструкција прелаза преко реке на путу Ваљево – Антића Граница (ЈН 49/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
63. Радови на изградњи кишне канализације у улици Симе Пандуровића (ЈН 16/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
64. Услуге репрезентације (ЈН 18/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
65. Набавка оброка за потребе дневног боравка (ЈН 34/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
66. Набавка електричне енергије (ЈН 50/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
67. Редовно одржавање заштитне ограде на путевима (ЈН 17/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
68. Набавка електричне енергије (ЈН 19/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
69. Пружање услугe „Клуб особа са инвалидитетом“ (ЈН 51/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
70. Пружање услуге „Лични пратилац детета“ (ЈН 52/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
71. Услуге осигурања – Поновљен поступак (ЈН 20/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
72. Зимско одржавање путева и улица у граду Ваљеву (ЈН 21/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
73. Зимско одржавање улица на Дивчибарама (ЈН 22/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
74. Услугa израде студије о могућностима наводњавања пољопривредних површина на територији града Ваљева (ЈН 23/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
75. Пружање услуге „Лични пратилац детета“ – Поновљен поступак (ЈН 53/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
76. Редовно одржавање заштитне ограде на путевима – Поновљен поступак (ЈН 24/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
77. Друга набавка горива за Градску управу за локални развој (ЈН 25/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
78. Инвестиционо одржавање путева на територији града Ваљева – друга фаза (ЈН 26/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
79. Реконструкција плочастог пропуста у Индустријској зони (ЈН 27/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
80. Набавка електричне енергије – Поновљен поступак (ЈН 28/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
81. Набавка електричне енергије – Поновљен поступак (ЈН 54/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
82. Поправке и израде делова мобилијара дечијих игралишта (ЈН 29/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
83. Извођење додатних радова на реконструкцији и замени котла у ОШ “Десанка Максимовић“ (ЈН 55/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
84. Радови на реконструкцији улице Попарски пут (ЈН 30/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
85. Набавка канцеларијског материјала (ЈН 31/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
86. Набавка канцеларијског материјала (ЈН 56/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
87. Радови на набавци и испоруци агрегата за резервно напајање електричне енергије пумпи у ОШ „Милован Глишић„ у Ваљеву (ЈН 32/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
88. Услуге постављања клизaлишта (ЈН 1/2017) Град Ваљево – Градско веће и Градоначелник града Ваљева
89. Испорука и монтажа новогодишње расвете (ЈН 34/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
90. Превоз путника на линијама јавног градског и приградског саобраћаја на територији града Ваљева за период 2018-2027 (ЈН 35/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
91. Редовно одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева (ЈН 36/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
92. Радови на реконструкцији ограде и боксова за животиње у азилу (ЈН 37/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
93. Инвестиционо одржавање путева на територији града Ваљева – друга фаза, поновљен поступак (ЈН 38/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
94. Извођење радова на санацији клизишта у улици Иве Андрића (ЈН 29/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
95. Грађевински радови на санацији канализације санитарних отпадних вода у зони центра Дивчибара (ЈН 40/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
96. Израда ИП, ПГД, ПЗИ дела водоводне мреже Дивци – Кланица (ЈН 33/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
97. Радови на реконструкцији пoстojeћe и нaбaвкa нoвe oпрeмe у ППOВ Гoрић (ЈН 41/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
98. Организација извођења музичког концерта Шабана Шаулића за дочек Српске Нове 2018. године на Градском тргу (ЈН 02/2017) Град Ваљево
99. Услугa израде пројекта за реконструкцију, адаптацију и доградњу Опште болнице Ваљево (ЈН 42/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове

Архива: 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013