Јавне набавке – 2015. година

Почетак » Јавне набавке – 2015. година
р.бр. Назив Наручилац
1. Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње (ЈН 01/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
2. Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме (ЈН 1/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
3. Набавка кредита за субвенције у пољопривреди (ЈН 2/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
4. Набавка два аутомобила за потребе саобраћајне полиције (ЈН 1/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
5. Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме (ЈН 3/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
6. Доградња објекта за смештај деце и омладине са сметњама у развоју (ЈН 2/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
7. Набавка потрошног материјала (ЈН 4/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
8. Набавка потрошног материјала (ЈН 4/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
9. Набавка оброка за потребе дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју (ЈН 3/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
10. Набавка услуге осигурања (ЈН 5/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
11. Набавка услуге информисања у штампаним медијима (ЈН 5/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
12. Доградња објекта за смештај деце и омладине са сметњама у развоју, поновљен поступак (ЈН 6/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
13. Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме , поновљен поступак (ЈН 7/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
14. Услуге израде Локалног еколошког акционог плана града Ваљева (ЈН 6/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
15. Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо градских управа града Ваљева (ЈН 02/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
16. Услуге сервисирања и одржавања возила (ЈН 8/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
17. Услуге сервисирања и одржавања возила (ЈН 7/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове >
18. Набавка канцеларијског материјала (ЈН 9/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
19. Набавка канцеларијског материјала (ЈН 8/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
20. Набавка горива (ЈН 10/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
21. Набавка горива (ЈН 9/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
22. Набавка противградних ракета (ЈН 11/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
23. Набавка финансијске услуге кредита за финансирање капиталних инвестиција (ЈН 04/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
24.  Пружање услуга „Помоћ и нега у кући за одрасле и старије“ (ЈН 10/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
25. Друга набавка противградних ракета (ЈН 12/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
26. Набавка електричне енергије (ЈН 03/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
27. Пружање услуга дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју (ЈН 05/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
28. Пружање услуга „Клубу особа са инвалидитетом“ (ЈН 11/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
29. Пружање услуга „Ургентни смештај за одрасла и стара лица“ (ЈН 12/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
30. Пружање услуга „Привремени смештај жртава породичног насиља“ (ЈН 13/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
31. Набавка радова за рушење бесправно подигнутих објеката по налогу наручиоца на територији града Ваљева (ЈН 15/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
32. Израда Локалног програма заштите животне средине и Програма контроле квалитета ваздуха на територији Града Ваљева са дефинисањем мерних места локалне мреже (ЈН 13/2015-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
33. Геодетске услуге (ЈН 14/2015-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
34. Услуге репрезентације (ЈН 1/2015-01) Градоначелник

Архива: 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013