Јавне набавке – 2013. година

Почетак » Јавне набавке – 2013. година

 

р.бр. Назив Наручилац
1. Израда главног пројекта реконструкције и адаптације објекта Дома војске у Ваљеву са партерним уређењем катастарске парцеле број  7540 K.O. Ваљево (ЈН 1/2013-01) Градоначелник
2. Набавка канцеларијског материјала (ЈН 4/2013-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
3. Набавка канцеларијског материјала (ЈН 5/2013-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
4. Набавка горива (ЈН 5/2013-01/2) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
5. Набавка горива (ЈН 6/2013-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
6. Услуге истакања, транспорта и дислокације амонијака из резервоара и разводне мреже постројења у облику хладњача „Нова Србијанка“ д.o.o. у стечају, Ваљево Градоначелник
7. Услуге организовања Градске манифестације 27. „Тешњарске вечери“ у Ваљеву (ЈН 7/2013-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
8. Извођење радова на адаптацији електроинсталација јаке струје (ЈН 03/2013-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
9. Пружање услуга „Клубу особа са инвалидитетом“ (ЈН 04/2013-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
10. Пружање услуга „Помоћ и нега у кући за одрасле и старије“ (ЈН 08/2013-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
11. Пружање услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју (ЈН 05/2013-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
12. Геодетске услуге (ЈН 9/2013-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
13. Извођење радова на реконструкцији МК Ставе и МК Причевић (ЈН 10/2013-01/3) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

Архива: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014