Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње (ЈН 01/2015-01/3)

Почетак » Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње (ЈН 01/2015-01/3) » Документи » Јавне набавке » Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње (ЈН 01/2015-01/3)
(ЈН бр. 01/2015-01/3) – Поступак завршен
датум уноса: 20.02.2015.
датум последње измене: 23.03.2015.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 101498142
Матични број: 07137079
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње
Врста поступка Јавна набавка – oтворени поступак
Врста предмета Услуге
Процењена вредност 7.500.000,00 RSD
Предмет Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 55500000 – Услуге мензе и услуге достављања припремљених оброка
Рок за подношење понуда 23.03.2015. до 09.30
Јавно отварање понуда 23.03.2015. до 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 20.02.2015.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20.02.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 23.03.2015.