Набавка електричне енергије (ЈН бр. 5/2016-02)

Почетак » Набавка електричне енергије (ЈН бр. 5/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Набавка електричне енергије (ЈН бр. 5/2016-02)
(ЈН бр. 5/2016-02) – Поступак завршен
датум уноса: 13.05.2016.
датум последње измене: 11.07.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка електричне енергије
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка електричне енергије
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 09310000 – Електрична енергија
Рок за подношење понуда 23.05.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 23.05.2016. до 10.30
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 13.05.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13.05.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 25.05.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 11.07.2016.