Набавка финансијске услуге кредита за финансирање капиталних инвестиција (ЈН 04/2015-01/3)

Почетак » Набавка финансијске услуге кредита за финансирање капиталних инвестиција (ЈН 04/2015-01/3) » Документи » Јавне набавке » Набавка финансијске услуге кредита за финансирање капиталних инвестиција (ЈН 04/2015-01/3)

 

(ЈН бр. 04/2015-01/3) – Поступак обустављен
датум уноса: 03.08.2015.
датум последње измене: 03.09.2015.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 101498142
Матични број: 07137079
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка финансијске услуге кредита за финансирање капиталних инвестиција
Врста поступка Јавна набавка услуга – отворен поступак
Врста предмета Услуге
Предмет Набавка финансијске услуге кредита за финансирање капиталних инвестиција
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 66113000  – Услуге одобравања кредита
Рок за подношење понуда 04.09.2015. до 09.00
Јавно отварање понуда 04.09.2015. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 03.08.2015.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 03.08.2015.
ПИТАЊЕ 1 12.08.2015.
ПИТАЊЕ 2 13.08.2015.
ПИТАЊЕ 3 18.08.2015.
ПИТАЊЕ 4 21.08.2015.
ПИТАЊЕ 5 03.09.2015.
СТАТУТ ГРАДА ВАЉЕВА 03.09.2015.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 03.09.2015.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2013. ГОДИНА 03.09.2015.
ИЗВЕШТАЈ 2012. ГОДИНА 03.09.2015.
ИЗВЕШТАЈ 2013. ГОДИНА 03.09.2015.
ИЗВЕШТАЈИ БУЏЕТА 2015. ГОДИНА 03.09.2015.
КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ 03.09.2015.
МИШЉЕЊЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА 03.09.2015.
ОБРАЗАЦ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ 03.09.2015.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2015. ГОДИНА 03.09.2015.
ОДЛУКА О ЗАДУЖИВАЊУ 03.09.2015.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 03.09.2015.
КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН 03.09.2015.
ЗАКОН О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 03.09.2015.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 2013. ГОДИНА 03.09.2015.