Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње (ЈН 01/2016-02)

Почетак » Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње (ЈН 01/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње (ЈН 01/2016-02)
(ЈН бр. 01/2016-02) – Поступак завршен
датум уноса: 03.03.2016.
датум последње измене: 06.04.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње
Врста поступка Јавна набавка – отворени поступак
Врста предмета Услуге
Процењена вредност 9.758.333,00 RSD
Предмет Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77,  Александар Ђурић
Општи речник набавки 55500000 – Услуге мензе и услуге достављања припремљених оброка
Рок за подношење понуда 04.04.2016. до 09.00
Јавно отварање понуда 04.04.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 03.03.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 03.03.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 06.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 06.04.2016.