Набавка канцеларијског материјала (JH бр. 13/2016-01)

Почетак » Набавка канцеларијског материјала (JH бр. 13/2016-01) » Документи » Јавне набавке » Набавка канцеларијског материјала (JH бр. 13/2016-01)
(ЈН бр. 13/2016-01) – Поступак завршен
датум уноса: 10.11.2016.
датум последње измене: 08.12.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка канцеларијског материјала
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка канцеларијског материјала
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 30192000 – Канцеларијски материјал
Рок за подношење понуда 21.11.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 21.11.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 10.11.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 10.11.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 28.11.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 08.12.2016.