Набавка новогодишњих декоративних фигура за свечано украшавање града (JH бр. 22/2016-02)

Почетак » Набавка новогодишњих декоративних фигура за свечано украшавање града (JH бр. 22/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Набавка новогодишњих декоративних фигура за свечано украшавање града (JH бр. 22/2016-02)
(ЈН бр. 22/2016-02) – Поступак завршен
датум уноса: 05.12.2016.
датум последње измене: 14.12.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка новогодишњих декоративних фигура за
свечано украшавање града
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка новогодишњих декоративних фигура за
свечано украшавање града
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 31527200 – Спољна расвета
Рок за подношење понуда 09.12.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 09.12.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 05.12.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 05.12.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 12.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 14.12.2016.