Набавка оброка за потребе дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју (ЈН 9/2016-02)

Почетак » Набавка оброка за потребе дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју (ЈН 9/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Набавка оброка за потребе дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју (ЈН 9/2016-02)
(ЈН бр. 9/2016) – Поступак завршен
датум уноса: 16.06.2016.
датум последње измене: 07.07.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка оброка за потребе дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју
Врста поступка Јавна набавка добара мале бредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка оброка за потребе дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 15894200 – Припремљени оброци
Рок за подношење понуда 26.07.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 26.07.2016. до 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 27.06.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 27.06.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 01.07.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 07.07.2016.