Набавка потрошног материјала (ЈН 4/2015-01/2)

Почетак » Набавка потрошног материјала (ЈН 4/2015-01/2) » Документи » Јавне набавке » Набавка потрошног материјала (ЈН 4/2015-01/2)
(ЈН бр. 4/2015-01/2) – Поступак завршен
датум уноса: 20.04.2015.
датум последње измене: 26.05.2015.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 105937916
Матични број: 17763709
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка потрошног материјала
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка потрошног материјала
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 30100000 – Канцеларијске машине, опрема и залихе осим рачунара, штампача и намештаја
Рок за подношење понуда 29.04.2015. до 09.30
Јавно отварање понуда 29.04.2014. у 10.30
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 20.04.2015.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 26.05.2015.