Набавка потрошног материјала (ЈН 1/2016-01)

Почетак » Набавка потрошног материјала (ЈН 1/2016-01) » Документи » Јавне набавке » Набавка потрошног материјала (ЈН 1/2016-01)
(ЈН бр. 1/2016-01) – Поступак завршен
датум уноса: 23.02.2016.
датум последње измене: 16.03.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка потрошног материјала
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка потрошног материјала
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77,  Александар Ђурић
Општи речник набавки 30100000 – Канцеларијске машине, опрема и залихе осим рачунара, штампача и намештаја
Рок за подношење понуда 03.03.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 03.03.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 23.02.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23.02.2016.
ПИТАЊЕ 1 28.02.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  03.03.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  16.03.2016.