Набавка сепаратора – линије за сортирање мешаног комуналног отпада (ЈН 01/2016-01)

Почетак » Набавка сепаратора – линије за сортирање мешаног комуналног отпада (ЈН 01/2016-01) » Документи » Јавне набавке » Набавка сепаратора – линије за сортирање мешаног комуналног отпада (ЈН 01/2016-01)
(ЈН бр. 01/2016-01) – Поступак завршен
датум уноса: 16.03.2016.
датум последње измене: 03.11.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка сепаратора – линије за сортирање мешаног комуналног отпада
Врста поступка Јавна набавка добара  – отворен поступак
Врста предмета Добра
Предмет Набавка сепаратора – линије за сортирање мешаног комуналног отпада
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77,  Александар Ђурић
Општи речник набавки 45232470 – Станице за претовар отпада
Рок за подношење понуда 15.04.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 15.04.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 16.03.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16.03.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 09.08.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1 09.08.2016.
ПИТАЊЕ 2 15.08.2016.
ПИТАЊЕ 3 15.08.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 18.10.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03.11.2016.