Набавка сервера, рачунара, рачунарске опреме и лиценци (ЈН 3/2016-01)

Почетак » Набавка сервера, рачунара, рачунарске опреме и лиценци (ЈН 3/2016-01) » Документи » Јавне набавке » Набавка сервера, рачунара, рачунарске опреме и лиценци (ЈН 3/2016-01)
(ЈН бр. 3/2016-01) – Поступак завршен
датум уноса: 02.04.2016..
датум последње измене: 20.04.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка сервера, рачунара, рачунарске опреме и лиценци
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка сервера, рачунара, рачунарске опреме и лиценци
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки
48900000 – Разни програмски пакети и рачунарски системи
30213000 – Персонални рачунари
Рок за подношење понуда 12.04.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 12.04.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 02.04.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02.04.2016.
ПИТАЊЕ 1 11.04.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 20.04.2016.