Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме (ЈН 1/2015-01/3)

Почетак » Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме (ЈН 1/2015-01/3) » Документи » Јавне набавке » Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме (ЈН 1/2015-01/3)
(ЈН бр. 1/2015-01/3) – Поступак завршен
датум уноса: 13.03.2015.
датум последње измене: 04.05.2015.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 101498142
Матични број: 07137079
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 48900000 – Разни програмски пакети и рачунарски сис.

30213000 – Персонални рачунари

Рок за подношење понуда 26.03.2015. до 09.30
Јавно отварање понуда 26.03.2015. до 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 13.03.2015.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13.03.2015.
ПИТАЊЕ 1 19.03.2015.
ПИТАЊЕ 2 20.03.2015.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 20.03.2015.
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА 21.03.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 04.05.2015.