Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме (ЈН 3/2015-01/2)

Почетак » Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме (ЈН 3/2015-01/2) » Документи » Јавне набавке » Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме (ЈН 3/2015-01/2)
(ЈН бр. 3/2015-01/2) – Поступак обустављен
датум уноса: 21.03.2015.
датум последње измене: 15.05.2015.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 105937916
Матични број: 17763709
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка софтвера, рачунара и рачунарске опреме
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 48900000 – Разни програмски пакети и рачунарски сис.

30213000 – Персонални рачунари

Рок за подношење понуда 31.03.2015. до 09.30
Јавно отварање понуда 31.03.2015. до 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 21.03.2015.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 21.03.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 15.05.2015.